Sparkar

Denna sida innehåller information ett stort antal av sparkar som används inom de vanligaste kampsporterna i Sverige, så som yxspark, snurrspark och flygande hoppspark. Du hittar också videos och skriftliga instruktioner för varje spark. Sparkar utövas ofta inom kampsporter eftersom de används i ett brett spektrum av olika situationer, inklusive självförsvar, sparring, katas, brytningstekniker och demonstrationer. Med tanke på den skicklighet och flexibilitet som krävs, används många av de mer avancerade sparkarna.

Sparkar inom kampsport kan göras antingen med bara fötter eller med kampsportskor. Vissa kampsportstilar övar till och med sparkar med sneakers (eftersom en kampsportartist sannolikt inte befinner sig i kampsportskor eller går runt med bara fötter i en självförsvarssituation).

För att lyckas med sparkar krävs en hög flexibilitet och jag rekommenderar att du läser om stretchningsövningar för benen.

Kamsport och andra kampsporttekniker bör endast utövas under övervakning av en utbildad kampsportinstruktör för att förhindra skador och för att säkerställa att rätt teknik används. Dessutom bör all kampsport och träning användas säkert och ansvarsfullt.

  • Yxspark
  • Ryggspark
  • Framspark
  • Bakåtspark
  • Snurrspark
  • Tornadospark
  • Sidspark
  • Knä